Naturligvis medlem af Dansk Kørelærer-Union

Dansk Kørelærer-Union er hovedorganisationen for Danmarks kørelærere. Her er jeg medlem, hvilket sikrer dig at min undervisning er solidt forankret i de til enhver tid gældende love og regler om køreundervisning, - en garanti og tryghed for dig for en seriøs gennemførelse af din køreuddannelse.

Som medlem af Dansk Kørelærer-Union er jeg også medlem af Dansk Kørelærer-Union's Garantifond, der sikrer dig gratis klageret samt udbetaling af en tildelt erstatning som følge af en afgørelse på en eventuel klage over min undervisning i Ankenævn for Køreundervisning.

Jeg har hidtil ikke modtaget klager ;-)


Links:
KONTAKT

For yderligere info kontakt:

Kørelærer
Jan Langkjær Hansen
Tlf: 29 900 400
jan@japi-trafikskole.dk